หมู่เกาะสี่ เกาะห้า

หมู่เกาะกลางทะเลสาบสงขลาที่เพียงแค่รู้ที่มาของชื่อ ก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเสียแล้ว ด้วยเหตุที่เรียกว่า “เกาะสี่เกาะห้า” นั้น เพราะเมื่อมองมาจากทางทิศเหนือหรือทิศใต้จะเห็นเกาะ 4 เกาะ แต่ถ้ามองมาจากทางทิศตะวันตกจะเห็นเป็นเกาะ 5 เกาะ ลักษณะเด่นของเกาะสี่เกาะห้า คือความเป็นเกาะที่มีถ้ำโพรงมากมายที่กลายเป็นแหล่งอาศัยทำรังของนกนางแอ่นทะเลจำนวนมาก ทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะรังนก”

รถรับจ้าง เพราะหมู่เกาะสี่เกาะห้าประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะใหญ่มากมาย อาทิเช่น เกาะท้ายถ้ำดำ เกาะร้านไก่ เกาะรูสิม เกาะหน้าเทวดา หรือเกาะมวย ฯลฯ ที่มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนเขียวครึ้มไปด้วยต้นไม้ที่ ขึ้นตามซอกของโขดหิน และระหว่างเขาหินเป็นที่ราบลุ่มชุ่มน้ำ เต็มไปด้วยต้นกกและกระจูด ที่นี่จึงเหมาะสำหรับการชมธรรมชาติของนักนิยมไพร เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสมัยที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาประทับแรม ก่อนเสด็จไปยังเกาะหมาก ที่ตั้งขนาบอยู่หน้าเกาะสี่เกาะห้า โดยคุณสามารถสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าเกาะ พร้อมชมรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ รัชกาลที่ 5 ที่จารึกไว้บริเวณหน้าผาเบื้องหลัง ชมถ้ำรังนก ซึ่งสามารถเลือกชมได้ถึง 7 เกาะด้วยกัน ได้แก่ เกาะท้ายถ้ำดำ เกาะรูสิม เกาะหน้าเทวดา เกาะมวย เกาะกันตัง เกาะยายโส และเกาะตาโส ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตสัมปทานรังนก หากต้องการเข้าชม ต้องขออนุญาตจากบริษัทผู้รับสัมปทานเสียก่อน

    Powered by Wordpress, Redesign Theme by Tioreo